• Modal hesap yöntemlerinden, Mod Birleştirme Yöntemi veya Zaman Tanım Alanında Mod Toplama Yöntemi seçimi kullanıcı denetimindedir.

  • Seçilen modal hesap yöntemine göre deprem hesabı otomatik yapılır.


Deprem etkisi altında taşıyıcı sistemin modal davranışını esas alan Modal Hesap Yöntemleri, azaltılmış deprem tasarım spektrumu ile hesaba dayalı Mod Birleştirme Yöntemi ve zaman tanım alanında hesaba dayalı Mod Toplama Yöntemi’dir. Mod Toplama Yöntemi ilk kez TBDY 2018 ile uygulama için detaylandırılmıştır. Her iki yöntem de taşıyıcı sistemin serbest titreşim hesabından elde edilen modal büyüklükler esas alınarak uygulanırlar.

Modal Hesap Yöntemleri; Mod Birleştirme ve Mod Toplama olmak üzere 2 yöntemden oluşmaktadır. Hesap Yöntemleri ile Bölüm 4’ün kapsamına giren tüm binaların deprem hesabı yapılabilir.

Analiz ayarları - genel ayarlar sekmesinden her iki hesap yöntemi de seçilebilir.