Skip to main content
Skip table of contents

Mevcut Binaların Performans Hedefleri (15.8.1)

  • Mevcut binaların deprem performanslarının belirlenmesinde esas alınacak deprem yer hareketi düzeyi kullanıcı tarafından seçilir.

  • Seçilen deprem yer hareketi düzeyi ve hesap yöntemi için mevcut yapının performansı otomatik belirlenir.


SİMGELER

BYS = Bina yükseklik sınıfı
DTS = Deprem tasarım sınıfı
DD-1 = 50 yılda aşılma olasılığı %2 (tekrarlanma periyodu 2475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-2 = 50 yılda aşılma olasılığı %10 (tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-3 = 50 yılda aşılma olasılığı %50 (tekrarlanma periyodu 72 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-4 = 50 yılda aşılma olasılığı %68 (tekrarlanma periyodu 43 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi


Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) kapsamında Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi 'nde esas alınacak performans hedefleri TDBY Tablo 3.4(c) 'te tanımlanmıştır.

Yukarıdaki tabloya göre deprem tasarım sınıfı DTS=1, 2, 3, 3a, 4, 4a olan mevcut binalarda DD-2 deprem yer hareketi düzeyine göre ŞGDT yaklaşımı ile Kontrollü Hasar (KH) performans hedefi sağlanmalıdır. Deprem tasarım sınıfı DTS=1a, 2a olan mevcut binalarda DD-1 deprem yer hareketi düzeyine göre ŞGDT yaklaşımı ile Kontrollü Hasar (KH) performans hedefi ve DD-3 deprem yer hareketi düzeyine göre ŞGDT yaklaşımı ile Sınırlı Hasar (SH) performans hedefi sağlanmalıdır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.