Skip to main content
Skip table of contents

Metraj Raporlarının PDF Kaydedilmesi

Metraj raporları "pdf" uzantılı olarak kaydedilir.

Bunun için metraj raporu alındıktan sonra, dosya menüsünden farklı kaydet denilip pdf uzantısı seçilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.