Skip to main content
Skip table of contents

Makas Birleşimlerini Nasıl Değiştirebilirim?

Makas tanımladıktan sonra bulonlu oluşan birleşimleri nasıl kaynaklı-levhalı birleşime çevirebilirim?

Makas Birleşimlerinin Seçilmesi;

Makas elemanlarının kesitleri 2L ise;

  1. Makas makrosuna iki kere tıklanarak makas özellikleri penceresi açılır.

  2. Kesit sekmesinin sağ alt bölümündeki "bağlantı tipi" nden birleşim tipi seçilir.

  3. Kaynak+Levha seçeneği kullanılabilir.

  4. Bulon+Levha seçeneği kullanılabilir.

Makas elemanlarının kesitleri boru veya kutu profil ise;

  1. Makas makrosuna iki kere tıklanarak makas özellikleri penceresi açılır.

  2. Kesit sekmesinin sağ alt bölümündeki "bağlantı tipi" nden birleşim tipi seçilir.

  3. Kaynak seçeneği kullanılabilir. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.