Skip to main content
Skip table of contents

Kapı/Pencere Simetrilerini Alma

Kapı/pencere komutundayken; imleç duvar üzerine götürülüp, klavyeden “1-2-3” tuşlarıyla etiket ve açılış yönü belirlenir.

Klavyeden 1 tuşuna basarak etiket simetrisi , klavyeden sırasıyla 2 ve 3 tuşlarına basarak ise kapının X ve Y simetrisi alınır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.