Skip to main content
Skip table of contents

Lifli Polimer ile Eksenel Basınç Dayanımının Arttırılması Örnek Hesabı

Aşağıda kesit ve donatı özellikleri verilmiş bir kolonun doğrusal performans analizi sınırlı bilgi düzeyi için Lifli Polimer uygulanması ile eksenel basınç dayanımının arttırılması örneği verilecektir.

NOT: Lifli polimer ile eksenel basınç dayanımının arttırılması için hazırlanan bu örnek hesabın TBDY 15B.3 'te belirtilen Kolonların Sünekliğinin Arttırılması bölümü ile birlikte ele alınmıştır.

 • Kolon Boyutları 30x40 cm

 • Etriye aralıkları Φ8/15/15/15
  Φ8 çapında 15 cm aralıkla etriye yerleşimi.

 • Beton sınıfı C14

 • Donatı sınıfı S220

 • Bilgi düzeyi: Sınırlı bilgi düzeyi
  Bilgi düzeyi katsayısı= 0.75


Lifli polimer sargı uygulanmadan yapılan doğrusal performans analizinde SZ01 kolonun etriye ile sargı etkisi olmadığı kabul edilecektir. Bu sebeple kolon ayarlarından Etriye sıklaştırması var seçeneği etkisiz hale getirilmiştir.

Etriyenin sargı etkisi olmadığı kabulü ile yapılan moment eğrilik analizi grafiği aşağıda verilmiştir.

14 betonu karakteristik basınç dayanımı fck = 14 MPa olarak tanımlanmıştır. Sınırlı bilgi düzeyi kullanıldığından dayanım hesabında bilgi düzeyi katsayısı 0.75 olarak kullanılmalıdır. Bu durumda;

olarak hesaplanır. Moment-eğrilik analizini raporunda hesaplanan fco değeri aşağıda gösterilmiştir.

Lifli polimer olarak programda tanımlı olan Teknowrap 300 tipindeki sargı kullanılacaktır.

Bu tip LP için;

 • Kalınlık tf = 0.17 mm

 • Lifli Polimer Elastisite modulü Ef = 230000 MPa

 • Kopma birim uzaması εfu = 0.021

olarak belirlenmiştir.

Lifli Polimer ile sargılanmış bir kolonun eksenel yük dayanımı hesaplanırken beton basınç dayanımı fcc değeri aşağıdaki gibi hesaplanır.

Denk.(15B.5) ’de fcm sarılmamış betonun mevcut basınç dayanımı, f1 LP sargının sağladığı yanal basınç miktarıdır. fl Denk.(15B.6) ’e göre hesaplanır.

Önemli Not: Bu örnekte Kolonların eksenel basınç dayanımının artırılması ile elde edilen εf değeri kolonların sünekliğinin artırılması için kullanılır. εf değerinin 0.004 alınmamasının sebebi TBDY 15B.3 Kolonların Sünekliğinin Arttırılması bölümünde belirtilir. Bu bölümde, LP sargının sağladığı yanal basınç miktarı f1 değerinin hesabında εf değeri Denklem 15B.4 ile hesaplanan değer ile 0.01 'den küçük olanın alınması gerektiği belirtilir.

Lifli Polimer ile sargılanmış kolonların sünekliğinin arttırılması amacı ile fcc değeri hesaplanır. TBDY 15B.3 'te belirtildiği üzere LP sargının sağladığı yanal basınç miktarı f1 değerinin hesabında εf değeri Denklem 15B.4 ile hesaplanan değer ile 0.01 'den küçük olanı alınır. Bu durumda f1 değerinin hesabında kullanılan εf aşağıdaki gibi hesaplanır.

TBDY 15.10.1.3 'te belirtilen minimum kesit yuvarlatma çapına göre rc = 30 mm olarak alınmıştır. Kesit şekil etkinlik katsayısı κa , dikdörtgen kesitler için aşağıdaki gibi hesaplanır.

Lifli Polimer hacimsel oranı ρf , sarılan LP alanının kesit alanına oranı olarak hesaplanabilir. Bu durumda dikdörtgen kesitler için lifli Polimer hacimsel oranı ρf aşağıdaki gibi hesaplanır.

LP sargının sağladığı yanal basınç miktarı f1

14 betonu karakteristik basınç dayanımı fck = 14 MPa olarak tanımlanmıştır. Sınırlı bilgi düzeyi kullanıldığından dayanım hesabında bilgi düzeyi katsayısı 0.75 olarak kullanılmalıdır.

Yukarıdaki değerlere bağlı olarak beton basınç dayanımı fcc değeri,

olarak hesaplanır. Lifli Polimer sargı tanımlanan elemanda, sınırlı bilgi düzeyi için moment eğrilik raporu alındığında bu değer görülebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.