Skip to main content
Skip table of contents

Komut Satırı ve Editörü

Ayarlar/Komut Satırı Editörü diyaloğunda istenilen komuta uygun görülen komut adı verilir ve komut satırında komut olarak kullanılır.

Ayarlar/Komut Satırı Editörü diyaloğunun ribbon menüdeki konumu:

Döşeme için verilen dö komutu ve komut satında kullanımı:


Sonraki Konu

Çizimi Kaydırma

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.