Skip to main content
Skip table of contents

Kesiti Sınırlandırma

Kesit/Görünüş ayarları diyaloğunda yer alan “Kesit derinliğini dikkate al” seçeneği ile kesit/görünüş çizgisine paralel bir derinlik belirlenip sadece o alanın kesiti/görünüşü alınır.

İşlem Adımları:

  • Kesit/görünüş çizgisinin üzerine gelip çift tıklayarak kesit/görünüş ayarları diyaloğuna girin.

  • Kesit derinliğini dikkate al seçeneğini işaretleyin.

  • Derinlik için değer girin.

  • Derinliği plan çiziminde görmek isterseniz kesit derinliği hattını çiz seçeneğini işaretleyin.

  • Oluştur diyerek kesitinizi/görünüşünüzü alın.

Kesit derinliğini dikkate al aktif değilken:

Kesit ayarları diyaloğu:

Kesit derinliğini dikkate al aktifken:


Sonraki Konu

Betonarme Modelleme

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.