Skip to main content
Skip table of contents

Kontur Seçerek Mahal Oluşturma Yöntemi

"Kontur seçerek mahal oluştur" komutu ile sınırlar belirlenerek mahal oluşturulur.

  • Mahal toolbarından Kontur seçerek mahal oluştur ikonuna tıklayın.

  • Mahal oluşturmak istediğiniz alanın çevresindeki duvar objeleri sırayla seçiniz.

  • Son duvarı seçip kapalı bir alan oluştuğunda mahaliniz oluşacaktır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.