Skip to main content
Skip table of contents

Eğrisel Duvar Nokta Sayısı

Duvar ayarları ileri ayarlar sekmesinde bulunan “Nokta sayısı”, eğrisel ve dairesel duvar çizilirken kullanılan bir parametredir.
Bu sayı büyüdükçe eğrisel ve dairesel duvarlar daha eğrisel çizilir. Maksimum 15 girilebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.