Skip to main content
Skip table of contents

Düşey Düzlem (çerçeve) Görüntüsü

"Düşey çerçeve göster" komutu ile bir aks tıklanarak o aks üzerinde bulunan elemanların düşey düzlem(çerçeve) görüntüsü, perspektifte katı model olarak elde edilir.

  • İşlem adımları:

  • Görüntü/Düşey çerçeve göster komutunu tıklayınız.

  • Bir aks seçiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.