Skip to main content
Skip table of contents

Döşeme Yazsını Başka Konuma Taşıma

"Döşeme Yazısı Taşı" komutu ile döşeme dairesi ve içindeki yazılar başka bir konuma taşınır.

İşlem adımları:

  • Döşeme ikonunu tıklayınız. Açılan toolbardan "Döşeme Yazısı Taşı ikonunu tıklayınız.

  • Taşımak istediniz döşeme yazısını tıklayınız.

  • Yeni konumuna götürünüz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.