Skip to main content
Skip table of contents

Deprem Etkisinin Diğer Etkilerle Birleştirilmesi

SİMGELER

Ed(H) = Doğrultu birleştirmesi uygulanmış tasarıma esas yatay deprem etkisi
Ed(X) = (X) doğrultusundaki deprem etkisi
Ed(Y) = (Y) doğrultusundaki deprem etkisi
Ed(Z) = Düşey deprem etkisi
G = Sabit yük etkisi
n = Hareketli yük katılım katsayısı
Q = Hareketli yük etkisi
Qe = Etkin hareketli yük etkisi
S = Kar yükü etkisi


TBDY Bölüm 5.2.2. Deprem Etkisinin Diğer Etkilerle Birleştirilmesi

5.2.2.1 - Taşıyıcı sistem elemanlarının değerlendirilmesinde esas alınmak üzere, deprem etkisinin, düşey yük etkisi ile birleşimi Denk.(5.1) ’te tanımlanmıştır:

Burada G sabit yük etkisini, S kar yükü etkisini, Ed(Z) ise 4.4.3 ’e göre belirlenen düşey deprem etkisini göstermektedir. Etkin hareketli yük etkisi, Tablo 4.3 ile tanımlanan Hareketli Yük Kütle Katılım Katsayısı n kullanılarak Qe = nQ olarak hesaplanacaktır. Yatay deprem etkisi Ed(H) 5.2.2.3 ’te tanımlanmıştır.

5.2.2.2 – Bu Bölüm’de verilen doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile yapılacak deprem hesabından önce, Denk.(5.1) ’de Ed(H) dışındaki statik düşey yüklerin taşıyıcı sisteme artımsal olarak uygulandığı doğrusal olmayan statik hesap yapılacaktır. Bu hesaptan elde edilen iç kuvvetler ve şekildeğiştirmeler yatay deprem hesabında başlangıç değerleri olarak gözönüne alınacaktır. Yeni yapılan ve güçlendirilen binalarda bu aşamada doğrusal olmayan şekildeğiştirmelere izin verilmez. Ancak mevcut binaların değerlendirilmesinde (eğer varsa) doğrusal olmayan şekildeğiştirmeler de başlangıç değerleri olarak gözönüne alınacaktır.

5.2.2.3Denk.(5.1) ’deki Ed(H) aşağıda (a) ve (b) ’de belirtildiği şekilde tanımlanır:

(a) Doğrusal olmayan yatay deprem hesabının 5.6 ’da verilen İtme Yöntemleri ile yapılması durumunda Ed(H), (X) ve (Y) deprem doğrultularında ayrı ayrı hesaplanan etkilerin 4.4.2.1 ’e göre birleştirilmesi ile elde edilen yatay deprem etkisine karşı gelmektedir.

(b) Doğrusal olmayan yatay deprem hesabının 5.7 ’ye göre zaman tanım alanında yapılması durumunda, yatayda birbirine dik (X) ve (Y) doğrultularındaki deprem bileşenleri 2.5 ’e göre birlikte eş zamanlı olarak tanımlandığından, birleştirilmiş yatay deprem etkisi Ed(H), bu hesap sonucunda doğrudan elde edilmektedir.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.