Skip to main content
Skip table of contents

Deprem Etkisi

TBDY Bölüm 5.2.1. Deprem Etkisi

5.2.1.1 – Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım kapsamında, ayrıntıları 5.6 ’da açıklanan İtme Yöntemleri ’nde esas alınacak deprem etkisi, 2.3.4 veya 2.4.1 ’de verilen yatay elastik tasarım ivme spektrumu veya 2.5’e göre seçilerek ölçeklendirilen deprem yer hareketleri olarak gözönüne alınacaktır.

5.2.1.2 – Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım kapsamında, ayrıntıları 5.7 ’de açıklanan Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi ’nde deprem etkisi, 2.5 ’e göre seçilerek ölçeklendirilen deprem yer hareketleri olarak gözönüne alınacaktır.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.