Skip to main content
Skip table of contents

Çelik kuşak PMM oranı sağlanmıyor.

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin,

T01 ZEMİN KAT PMM oranı sağlanmıyor.

Çelik eleman tasarımında eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altında tasarım oranı (PMM oranı) Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (GKT ve YDKT), AISC 360-16 (ASD ve LRFD) veya EN 1993-1-1 yönetmeliklerine göre yapılır. Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (GKT ve YDKT) 'na göre eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşim denklemleri hesabı aşağıda belirtilmiştir.

  • PMM oranı değerinin 1 'den küçük olması gerekir.

Olası Çözümler:

  • Çelik kuşaklara gergi çubuğu tanımlayarak yanal tutululuk boyu düşürülebilir.

  • Kuşaklar tanımlandıktan sonra mesnet kirişlerinden bölünmemiş iste aşıklar, mesnetlendikleri kirişlerden Tüm Kesişimleri Böl komutu kullanılarak bölünebilir.

  • Kuşak mesafeleri azaltılarak gelen yüklerin etkileri azaltılabilir.

  • Çelik kuşak enkesit boyutu büyütülebilir.


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.