Skip to main content
Skip table of contents

Çelik Birleşimleri Modelleyin - 2

Analiz+Tasarım 'ı yapılmış projenin sonuçları incelendikten sonra, çelik birleşimler modellenebilir. Çelik birleşim modellemesi için elemanların yerleri uygun şekilde değiştirilebilir ve Analiz+Tasarım tekralanır.

Çelik Birleşimleri Modelleyin - 2.cde

Çelik elemanları düzenlenen yapı bilgi modelinde çelik birleşimler modellenir.

 • Ribbon menü Birleşimler sekmesine tıklayın.

 • Hızlı Çizim Modu komutuna tıklayarak hızlı çizim modunu kapatın.

 • Kolon-Temel Birleşimi (Mafsallı/ Ankastre KolonAyağı) komutuna tıklayın.

 • D-1 aks kesişimindeki çelik kolona tıklayın.

 • Çelik kolona tanımlanacak Taban Levhası Birleşimi diyaloğu açılacaktır.

 • Nervürler sekmesinden ana yön ve tali yön için rijitleştirme levhalarını kapatın.

 • Levhalar ve grout sekmesinde Ana Levha başlığı altındaki levha kalınlığı değeri olarak t=20 mm yazın.

 • Levha boyutlarını b=260 mm ve h=220 mm olarak yazın.

 • Grout seçeneğini işaretsiz duruma getirin

 • Ankraj levhası seçeneğini işaretsiz duruma getirin

 • Ankraj sekmesine tıklayın.

 • Ana yön ankraj adet değeri olarak 2 yazın.

 • Ana yön 'de bulunan ankraj aralığını d1 = 190 mm olarak girin.

 • Tali yön ankraj adet değeri olarak 2 yazın.

 • Tali yön 'de bulunan ankraj aralığını d2 =150 mm olarak girin.

 • Bulon Özellikleri bölümünden Delik ve Bulon Parametreleri butonuna tıklayın.

 • Bulon çapı olarak M12, bulon sınıfı olarak ISO 8.8 'i seçin.

 • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

 • Kaynaklar sekmesine tıklayın.

 • Kaynak kalınlığı satırlarına 5 mm değerlerini girin.

 • Sık kullanılanlar listesinden Sık kullanılanlara ekle komutuna tıklayın

 • Birleşime “Kolon ayağı 1” ismini verin ve Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

 • Tamam butonuna tıklayarak birleşim diyaloğunu kapatın.

 • Ribbon menüde Hızlı Çizim Modu 'na tıklayarak aktif hale getirin.

 • Perspektif görünüş ekranından çelik kolonlara sırayla tıklayarak “Kolon ayağı 1” isimli birleşimi tanımlayın.

 • Esc tuşuna basarak komuttan çıkın.

 • Ribbon menüde Hızlı Çizim Modu 'na tıklayarak hızlı çizim modunu kapatın.

 • Kaynaklı Birleşim komutuna tıklayın.

 • Fare göstergesinde 1 yazacaktır.

 • Çelik kolona tıklayın.

 • Farenin sağ tuşuna tıklayın.

 • Fare göstergesinde 2 yazacaktır.

 • Çelik kirişe tıklayın.

 • Farenin sağ tuşuna basın.

 • Kaynaklı Birleşim ayarları diyaloğu açılacaktır.

 • Kaynaklar sekmesine tıklayın.

 • Kalınlık değerlerini 3mm olarak girip, Şantiye kaynağı seçeneğini işaretleyin.

 • Sık kullanılanlar listesinden Sık kullanılanlara ekle komutuna tıklayın

 • Birleşime Kaynak 1” ismini verin ve Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

 • Tamam butonuna tıklayarak birleşim diyaloğunu kapatın.

 • Ribbon menüde Hızlı Çizim Modu 'na tıklayarak aktif hale getirin.

 • Fare göstergesinde 1 yazacaktır.

 • Çelik kolona tıklayın.

 • Farenin sağ tuşuna tıklayın.

 • Fare göstergesinde 2 yazacaktır.

 • Çelik kirişe tıklayın.

 • Farenin sağ tuşuna basın.

 • Çelik kolon ve çelik kirişlerin birleştiği her nokta için bu işlemi uygulayın.

 • Esc tuşuna basarak komuttan çıkın.

 • Betonarme sekmesine tıklayın.

 • Analiz+Tasarım (F9) komutuna tıklayın.

 • Açılan pencerede Analiz yaptırmak istiyor musunuz? sorusu sorulacaktır.

 • Evet butonuna tıklayın.

 • Analiz Durumu penceresinde analizin tamamlanmasını bekleyin.

 • Analiz tamamlandıktan sonra Tamam butonuna tıklayarak pencereyi kapatın.

 • Görselleştirme penceresinde sağ tuş menü 'yü açın.

 • Analiz sistemi görüntüleme seçenekleri komutuna tıklayın.

 • Çelik Tasarım sekmesi Sonuç listesinden Birleşim Yetersizlikleri seçeneğini seçin.

 • Görselleştirme penceresinde birleşim tasarım sonuçları gösterilecektir.

 • Yetersiz birleşimler kırmızı nokta, yeterli birleşimler yeşil noktalar ile gösterilir.

Çelik birleşimleri modellenmiş, Analiz+Tasarım 'ı ile birlikte önceki adımları da tamamlanmış projeye ideYAPI statik bilgi modeli.ide10 dosyayı indirerek ulaşabilirsiniz.

ideYAPI statik bilgi modeli.cde


Uygulanan adımları aşağıdaki videodan takip edebilirsiniz.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.