Skip to main content
Skip table of contents

Çelik aşık sehim sınırı aşıldı.

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin,

PE01 ZEMİN KAT Kiriş sehim sınırı aşıldı.

Çelik elemanların sehim denetimi sabit yükler, hareketli yükler ve kar yükleri altında Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (GKT ve YDKT), AISC 360-16 (ASD ve LRFD) veya EN 1993-1-1 yönetmelikleri uyarınca kullanıcı denetimine bağlı olarak yapılır.

image-20240118-142208.png

Olası Çözümler:

  • Adı ve katı verilen elemanın sehim koşulu sağlanana kadar boyutlarını artırabilir.

  • Çelik eleman sehim sınırını verilen yönetmeliklere göre kontrol edilerek belirlenebilir.

  • Aşık aralığı azaltılarak sehim değeri düşürülebilir.


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.