Skip to main content
Skip table of contents

Çatıyla Kes Komutu ile Kalkan Duvar

Beşik çatıların altındaki kalkan duvarları oluşturmak için; duvar yüksekliği çatıyı geçecek bir değere getirilip, "Çatıyla kes" komutu kullanılır.

Aşağıdaki adımları takip edin;

  • Beşik çatınızın iki tarafında bulunan duvarların yüksekliklerine, çatıyı geçecek bir değer girin.

  • Klasik menüde Araçlar/Çatıyla Kes satırını, ribbon menüde Giriş/Çatı/Çatı/Çatıyla Kes ikonunu tıklayın. Çatıyla Kes toolbarı açılacaktır.

  • Çatıyla kes toolbarında Yeni Trim Grubu ikonunu tıklayın.

  • Çatıyı farenin sol tuşu ile tıklayarak seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın.

  • Duvarlarınızı seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın.

  • Çatı Trimleme Ayarları diyaloğu ekrana gelecektir. İstenilen ayarlar yapıldıktan sonra Tamam butonunu tıklayın.

  • Seçtiğiniz duvarlar kesilecek, kalkan duvarlarınız oluşacaktır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.