Skip to main content
Skip table of contents

Kolon İsim ve Ölçülerini Açma/Kapama

Kolon isimleri ve ölçüleri projede görülmek isteniyorsa "Katman Ayarları>Çizim Detayları" sekmesinden görünür hale getirilir.

  • Klasik menüde Ayarlar/Katman Ayarları satırını, Ribbon menüde Ayarlar/Eleman Özellikleri/Katman ikonunu tıklayın.

  • Açılan Katman Ayarları diyalogunda Çizim Detayları sekmesini tıklayarak bu sekmeye geçin.

  • Katmanlar ve alt katmanlar listesi karşınıza gelecektir.

  • Burada, Kolon katmanı altındaki Kolon Adı ve Kolon Ölçülendirme satırını işaretleyin.

  • Tamam butonunu tıklayarak diyalogdan çıktığınızda planlarınızda kolon isimleri ve ölçüleri görünür hale gelicektir.

Kolon isim ve ölçüleri kapalıyken plan görüntüsü:

Kolon isim ve ölçüleri açıkken plan görüntüsü:


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.