Skip to main content
Skip table of contents

Çatı Modelleme

Bu bölümde yapı bilgi modellemesi kapsamında, mimari tasarımın çatısını modelleyin.

Çatıyı oluşturun adlı proje dosyasında önceki adımlar uygulanmıştır. Dosyayı indirip bu başlıkta verilen adımları proje üzerinde uygulayabilirsiniz.

Çatıyı oluşturun.cde

 • Çatı komutuna girin.

 • Çatı toolbarında çatı eğimi için 30 değerini, sacak için 0.5 değerini girin.

 • A-1 aks kesişimini sonra C-1 aks kesişimini tıklayın.

 • C-4 aks kesişimini sonra B-4 aks kesişimini tıklayın.

 • B-3 aks kesişimini sonra A-3 aks kesişimini tıklayın.

 • A -1 aks kesişimine tıklayın.

 • Çatınız oluşacaktır.

Çatıyla çelik kiriş ve aşıkların çakışmasını önlemek için çelik elemanların yükseklik ve kotlarını değiştirin.

 • Çelik kolonları seçip bir tanesinin üzerine çift tıklayın. Çelik kolon ayarları diyaloğu açılacaktır.

 • Yükseklik değerini 270 cm girin. Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

image-20240717-062405.png
 • Çelik kirişleri seçip bir tanesinin üzerine çift tıklayın. Çelik kiriş ayarları diyaloğu açılacaktır.

 • Kot değerini -30 cm girin. Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

image-20240717-062455.png
 • Çelik aşıkların kotu kirişlerle beraber düşecek, çatı ve çelik elemanlar çakışmayacaktır.

 • Çatı tamamlandı.


Uygulanan adımları aşağıdaki videodan takip edebilirsiniz.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.