Skip to main content
Skip table of contents

Bina Geometrisi, Kat ve Koordinat Bilgileri

Bina Kat Bilgisi

  • Yapı 2 bodrum kat, 12 normal kat olmak üzere toplam 14 kattan oluşmaktadır. Kat yükseklikleri, zemin kat hariç tüm katlarda 3.5 m iken zemin kat 4.5 m’dir. Zemin kotu üzerinden bina toplam yüksekliği 43 m’dir.

Bina Geometrisi

  • Bina X doğrultusunda 8’er m açıklığa sahip 8 adet akstan, Y doğrultusunda ise 8’er m açıklığa sahip 4 akstan oluşmaktadır.

  • Bina X doğrultusunda toplamda 56 m, Y doğrultusunda ise 24 m’dir.

  • Bina geometrisi aşağıdaki kalıp planı ve perspektif görüntüsünde gösterilmektedir.

  • Yapının taşıyıcı sisteminin süneklik düzeyi yüksek perdeler ile kirişsiz döşemelerden oluşturulması öngörülmüştür. Binanın orta bölgesinde iki adet U şeklinde perde grubu bağ kirişleri ile bağlanarak çekirdek perde oluşturulmuştur. Döşeme ile kolon ve perde bağlantılarında herhangi bir kolon başlığı veya tabla oluşturulmamıştır.

Koordinat Bilgileri

  • Bina İstanbul Mahmutbey ilçesinde enlem 41.041305 ve boylam 28.8371403’de yer almaktadır.


Sonraki Konu

Malzeme Bilgileri

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.