Skip to main content
Skip table of contents

Bina Modelinin Oluşturulması

Yapının modellenmesinde izlenecek yöntem, yeni bir bina modelinin oluşturulması ile aynı mantıktadır. Yapı elemanları bazında değişmesi gereken hususlar olabilir. Aşağıda sırasıyla bu hususlar açıklanmıştır.

Kolonlar

Mevcut kolonlarınızın etriye düzenlemelerine ilişkin durumları Kolon Ayarları/Performans Analizi sekmesinde yer alan Etriye sıklaştırması var satırlarına müdahale ederek düzenleyebilirsiniz. İncelenen yapıya ait söz konusu kolonda etriye sıklaştırması var ise seçenek işaretlenir. Yoksa işaretlenmez.

Perdeler

Mevcut perdelerinizin etriye düzenlemelerine ilişkin durumları Perde Ayarları/Performans Analizi sekmesinde yer alan Etriye sıklaştırması var satırlarına müdahale ederek düzenleyebilirsiniz. İncelenen yapıya ait söz konusu perdede etriye sıklaştırması var ise seçenek işaretlenir. Yoksa işaretlenmez.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.