Skip to main content
Skip table of contents

Betonarme bir yapının üzerine çelik makas nasıl modellenir? Hangi birleşimler uygulanır?

Betonarme bir yapının üzerine çelik makas veya kiriş modellemek için yük aktarımının ve stabilitenin sağlanması oldukça önemlidir. Betonarme kolonların üzerine tanımlanan makasların çeşitleri ve dikkat edilmesi gereken durumlar aşağıda verilmiştir.

 • Betonarme bir kolonun üzerine çelik koloncuk tanımlayarak bu makası betonarme kolona bağlayabilirsiniz. Bu tip bağlantıya “moment aktaran makas” adı da verilmektedir.

  • Betonarme kolonun üzerine yüksekliği, makas yüksekliği ile uyumlu olacak bir çelik kolon tanımlayın.

  • “Makas” komutunu kullanarak uygun yükseklikte bir makas tanımlayın. Tanımladığınız makasın “sol kapak” ve “sağ kapak” komutlarını inaktif hale getirin.

  • Tanımladığınız makası kolonlara bağlamak için “Alın levhalı makas birleşimi” komutunu kullanabilirsiniz.

  • “Kolon-Temel Birleşimi” komutu ile çelik kolonu betonarme kolona bağlayacak birleşimi teşkil edebilirsiniz.

  • Nihayetinde aşağıda gösterildiği gibi bir makas-betonarme kolon bağlantısı elde edebilirsiniz.

 • Betonarme bir kolonun üzerine makas elemanını doğrudan bağlayabilirsiniz. Ancak bunu yaparken makas doğrultusuna dik doğrultuda yapısal stabilitenin sağlanması zorunludur. Örnek olarak aşağıdaki projede makas elamanlarının kolonla bağlandığı bölgeler boşluk olduğundan yanal stabilite sağlanamamış ve deprem etkisinden ötürü üst başlıların yerdeğiştirmeleri çok artmıştır.

 • Bu durumun engellenmesi için aşağıda işaretli elemanlar gibi stabilitenin sağlanacağı çaprazların girilmesi gerekmektedir. Bu durumda oluşabilecek ikinci mertebe etkileri önlenmiş olacaktır.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.