Skip to main content
Skip table of contents

Ayarları Bütün Pencerelere Uygula

Genel Ayarlar diyaloğunda yapılan bütün değişiklikler, Ayarları tüm benzer (2B/3B) pencerelerine uygula özelliği aktif hale getirilerek tek seferde bütün pencerelere uygulanır.

Ayarları Tüm Benzer (2B/3B) Pencerelerine Uygula Özelliğinin Yeri

Genel Ayarlar diyaloğu Genel Ayarlar sekmesinden Ayarları tüm benzer (2B/3B) pencerelerine uygula özelliğine ulaşabilirsiniz.


Sonraki Konu

Görüntü Ayarları

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.