Skip to main content
Skip table of contents

Ayarları Bütün Pencerelere Uygula

Genel Ayarlar diyaloğunda yapılan bütün değişiklikler, Ayarları bütün çizim pencerelerine uygula özelliği aktif hale getirilerek tek seferde bütün pencerelere uygulanır.

Ayarları Bütün Çizim Pencerelerine Uygula Özelliğinin Yeri

Genel Ayarlar diyaloğu Genel Ayarlar sekmesinden Ayarları bütün çizim pencerelerine uygula özelliğine ulaşabilirsiniz.


Sonraki Konu

Görüntü Ayarları

İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.