Skip to main content
Skip table of contents

Aşıkları analiz parçası olarak seçmeli miyim?

Aşıkların analiz sistemine dahil edilmesi halinde aşıkların rijitlikleri analiz sistemine dahil olacak ve çubuk eleman olarak gözükecektir. Gelecek etkilere göre iki eksenli eğime-normal kuvvet ve kesme kuvveti alacaktır.

Aşıklar analiz sistemine dahil edilmemesi halinde analiz sisteminde rijitlikleri analiz sistemine dahil edilmez ve analiz sisteminde çubuk eleman olarak görünmezler. Ancak kaplamadan aldıkları yükü ana kirişe tekil yük olarak aktarırlar. Aşıkların tasarımı da kendi içlerinde iki eksenli eğilme ve kesme kuvvetine göre yapılmaktadır.

Aşıklar analiz sistemine dahil edilmediği zaman çatının bir bütün olarak çalışması için çatı çaprazlarının uçlarından geçen ve yapı boyunca devam eden stabilite elemanları tanımlamak gerekmektedir. Bu elemanlar hem kirişin yanal tutululuk boyunu düşürecek hem de çelik çatıyı bir bütün olarak çalıştıracaktır. 

Aşağıdaki örnek olarak gösterilen yapılarda, aşıkların oturdukları kirişlere veya makaslara yük aktarımı yapıp aynı zamanda kendi içlerinde iki eksenli eğilme etkisi altında tasarımı yapılmaktadır. Yapıda tanımlanmış olan çelik çaprazlar ve stabilite elemanları sayesinde aşıkların eksenel kuvvet almayacağı kabulü yapılabilir. Bu kabulü yapmak için de aşıklar analiz sistemine dahil edilmeyebilir.

Aşıkları analiz sistemine eklemek veya analiz sisteminden çıkartmak için:

  1. Menüden "çelik aşık" komutu tıklanır.

  2. Açılan yardımcı araç çubuğundan "analiz parçalarını seç" komutuna tıklanır.

  3. Komuta girildiğinde 3 boyutlu perspektif ekranda analiz modeline dahil olan aşıklar seçili hale gelecektir.

  4. Analiz modelinden çıkartılmak istenen aşıklara tıklanıp seçili olmayan hale getirildiğinde söz konusu aşık analiz sisteminden çıkartılmış olur ve analiz modelinde çubuk model olarak görünmez.

  5. Analiz modeline dahil edilmek istenen aşıklar tıklanarak seçili hale getirilir.

  6. Analize dahil edilen aşıklar belirlendikten sonra komuttan çıkılır.

  7. Çelik aşık komutu ile çelik kolonlara tanımlanan kuşaklar analiz sistemine dahil edilmemektedir. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.