Skip to main content
Skip table of contents

Analiz Sonuçlarını Gözden Geçirin

Analiz+Tasarım 'ı yapılan projeyi açarak analiz sonuçlarını gözden geçirin.

Analiz Sonuçlarını Gözden Geçirin.ide10

Analiz ve tasarım yapılan yapı bilgi modelinin analiz sonuçları gözden geçirilir.

 • Taşıyıcı sistem ve yük modelinde yapılan değişiklikler sonucunda Analiz+Tasarım sonuçları tekrar gözden geçirilir.

 • Ribbon menü Analiz ve Tasarım Görüntüleme sekmesine tıklayın.

 • Görüntü bölümünden, Analiz Modeli komutuna tıklayın.

 • Görselleştirme Penceresinde çubuk ve kabuk sonlu elemanlar ile analiz modeli oluşur.

 • Görselleştirme Diyaloğundan, Yükler sekmesine tıklayın.

 • Yük tipi listesini açın ve Zati Yük 'ü seçin.

 • Görselleştirme Penceresinde, elemanların zati yük dağılımı ve değerlerini inceleyin.

 • Yük tipi listesini açın ve Kaplama Yükleri 'ni seçin.

 • Görselleştirme Penceresinde, çelik aşıklara etkiyen kaplama yükleri görülecektir.

 • Görselleştirme Diyaloğundan, Deformasyon sekmesine tıklayın.

 • Kombinasyon listesini açın ve Ey 'i seçin.

 • Görselleştirme Penceresinde, Y yönünde etkiyen deprem deformasyonu oluşur.

 • Görselleştirme Diyaloğundan, Oynat butonuna tıklayın.

 • Görselleştirme Penceresinde Y yönünde deprem etkisi animasyonu oluşur.

 • Görselleştirme Diyaloğundan, Durdur butonuna tıklayarak animasyonu durdurun.

 • Görselleştirme Diyaloğundan, Kesit Tesirleri sekmesine tıklayın.

 • Bileşen bölümünden Moment 3-3 seçeneğine tıklayın.

 • Kombinasyon listesinden G'+Q'+Ex+0.3Ey+0.3Ez kombinasyonunu seçin.

 • Görselleştirme Penceresinde Moment Diyagramı oluşur.

 • Görselleştirme Penceresinde sonucunu görmek istediğiniz kolonuna tıklayın.

 • Çerçeve eleman sonuçları diyaloğu açılacaktır.

 • Açılan diyalogda, elemanda oluşan tüm iç kuvvet diyagramları incelenir.

 • Kapat butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

 • Görselleştirme Diyaloğundan, Kabuk Sonuçları sekmesine tıklayın.

 • Bileşen listesinden Döşeme Sonuçları 'nı ve M22 'i seçin.

 • Görselleştirme Penceresinde, Kabuk sonlu eleman gerilmeleri oluşur.

 • Görselleştirme Penceresinde bir döşemeye yaklaşın.

 • Fareyi sonlu elemanların üzerine getirin.

 • Fare’nin bulunduğu noktanın M22 sonucu görülecektir.


Uygulanan adımları aşağıdaki videodan takip edebilirsiniz.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.