Skip to main content
Skip table of contents

Analitik Model Görünümü

ideCAD’de analiz modeli 3 boyutlu olarak görselleştirilir. Analitik modelde, çubuk ve kabuk elemanlar ile altı serbestlik dereceli düğüm noktaları görülür. Düğüm noktaları isimleri, eleman lokal aksları, mesnetler ve eleman uç serbestlikler analiz modelinde görülebilir. Ayrıca elemanların birbirine analitik modelde bağlanmasını sağlayan link elemanlar da kırmızı, yeşil ve mavi renklerde görülür. Projede tanımlanan hareketli yükler ile duvar, kaplama, kar, rüzgar yükleri ve zati yüklerin analitik modeli incelenebilir. Analiz+Tasarım sonrasında yapıda oluşan şekil değiştirmeler ve kesit tesirleri 3B görünüşle incelenebilir.

Analitik Model Görünümü Özelliğinin Yeri

Ribbon menüde Görüntü sekmesi Görüntü başlığı altında bulunan Analiz Modeli ikonu tıklanarak analiz model görünümüne geçiş yapın.

Ayrıca 3B görüntü üzerinde sağ tuş menüden de Analiz Modeli satırı tıklanarak aynı işlem yapılabilmektedir.

Örnek ekran görüntüsünde plan, katı model, duvar yükleri ve çerçeve sistemi görünmektedir. Duvar vb. mimari yapı elemanı ile kiriş, döşeme, kolon perde gibi statik yapı elemanları, yapı bilgi sistemi sayesinde aynı proje dosyası içerisinde bulunmaktadır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.