Skip to main content
Skip table of contents

2D Çerçeve I

Aşağıdaki izostatik sistemin 4 numaralı düğüm noktasının deformasyonunu Virtüel İş Yöntemini

kullanarak elle hesaplayınız.


Çözüm için ipucu

 

Yöntem gereği; integral 1-2 ve 2-4 düğüm noktaları arasındaki çubuklar için ayrı ayrı gözönüne alınmalıdır.

Ayrıntılı çözüm


E=Elastisite modülü A=Enkesit alanı I=Enkesit atalet momenti M=Dış yüklemeden kaynaklı eleman üzerinde oluşan moment M'=Birim yüklemeden kaynaklı eleman üzerinde oluşan moment Δ=Deformasyon

1. Adım : Birim Yüklemeye göre Moment Fonksiyonu Bulma

1: Birim yükleme D1, D2, D3: Mesnet tepkileri M12: 1-2 çubuğu 2 D.N moment değeri M24: 2-4 çubuğu 2 D.N moment değeri L12: 1-2 çubuğu boyu L24: 2-4 çubuğu boyu M12(x): 1-2 çubuğu Moment fonksiyonu M24(x): 2-4 çubuğu Moment fonksiyonu ΣM1,dn: 1 D.N göre toplam moment ΣM4,dn: 4 D.N göre toplam moment ΣD: Toplam denge

Moment Fonksiyonu : ,

2. Adım : Verilen Yüklemeye göre Moment Fonksiyonu Bulma

D4, D5, D6: Mesnet tepkileri M'12: 1-2 çubuğu 2 D.N moment değeri M'24: 2-4 çubuğu 2 D.N moment değeri L12: 1-2 çubuğu boyu L24: 2-4 çubuğu boyu M'12(x): 1-2 çubuğu Moment fonksiyonu M'24(x): 2-4 çubuğu Moment fonksiyonu ΣM1,dn: 1 D.N göre toplam moment ΣM4,dn: 4 D.N göre toplam moment ΣD: Toplam denge

Moment Fonksiyonu :,


3. Adım : Önceki Adımlarda bulunan M ve M' Moment Fonksiyonlarının çarpılarak Integralinin Alınması

1-2 Çubuğu için Integral

2-4 Çubuğu için Integral

4 numaralı düğüm noktasının deformasyonunu = 0.095 m


Sonraki Konu

2D Çerçeve II

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.