Çizim sınırı, bir çizim penceresinin ekranda görüntülenecek alanını tarif eden değerlerdir. Projenin taban alanı-pafta- çizim sınırı ile tanımlanır.

Çizim sınırlarını doğru tanımlamak, ekranda çizimin tümünü kolayca görmek açısından önemlidir. Bir projedeki bütün çizim paftaları için ayrı ayrı çizim sınırı ayarı yapılıp, çizimlerin daha düzenli olarak ekrana gelmesi sağlanabilir. Çizim sınırları gelişigüzel bırakılırsa, bir pencere ilk açıldığında çizim kısmen ya da ilgisiz bir zoom faktöründe görülür.

Çizim sınırları gerektiği gibi ayarlanırsa, çizim alırken de işe yarar. Proje/Çizdir tıklandığında “Çizici Ayarları” diyaloğu açılır. Burada, çizim alanı bölümünden Limitler tıklanarak, çizim sınırlarında tanımlanan alanın içinde kalan çizimlerin çiziciye gönderilmesi sağlanır.  

Çizim Sınırları Ayarlarının Yeri

Ribbon menü Görüntü sekmesi Görüntü başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Çizim sınırlarına ayrıca Genel Ayarlar diyaloğundan da ulaşabilirsiniz.

Çizim Sınırları Ayarları

Özellikler ve Açıklamaları

Çizim sınırları

Sol alt ve sağ üst köşe için değerler girilerek çizim sınırları belirlenir.

Çizim Sınırlarını Değiştirme

Çizim sınırlarını değiştirmek için;

  • Izgara ve sınırlar ikonuna tıklayın.

  • Çizim sınırları bölümünde sol alt ve sağ üst köşe için X ve Y değerleri tanımlı olarak gelecektir.

  • X ve Y için yeni çizim sınırları girilir.

  • Tamam butonu tıklanarak diyalog kapatılır.

  • Girilen çizim sınırı ayarlarının projedeki bütün pencerelere uygulanması isteniyorsa, Genel Ayarlar diyaloğunda Ayarları bütün çizim pencerelerine uygula satırı işaretlenir.