Skip to main content
Skip table of contents

Yapının Bina Performans Hedefi

  • TBDY 2018 Tablo 3.4’e göre DD-2 deprem yer hareketi düzeyi için yerinde dökme betonarme binaların Kontrollü Hasar Performans Hedefi için Dayanıma Göre Tasarım yaklaşımı ile çözümü gerekir.

  • TBDY 2018’de yapılar BYS ayırt edilmeksizin DD-2 deprem düzeyi için Kontrollü Hasar ve Dayanıma Göre Tasarım uygulaması yapılmaktadır. Yüksek binalarda tasarımın ilk aşamasını oluştururken diğer binalarda nihai tasarım için kullanılmaktadır.

  • Yukarıdaki görselde de görüldüğü gibi bu bina için DD-2 deprem düzeyi için Kontrollü Hasar ve Dayanıma Göre Tasarım yaklaşımı seçilmiştir. ideCAD tarafından diğer bölümler seçilmemesi gerektiği için kapatılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.