Skip to main content
Skip table of contents

Riskli Bina Analizi Raporları

Riskli Bina Analizi komutunu kullandıktan sonra açılan RYTEİE 2019 Rapor Seçenekleri listesinde mevcut eleman bilgileri görülmektedir. 

Riskli Bina Analizi raporlarına eklenen raporların listesi aşağıda verilmiştir.

 • Yapı genel yerleşim şekilleri

 • Yapı genel bilgileri

 • Döşeme yük analizi

 • Döşeme yükleri

 • Kiriş yük analizi

 • Kiriş yükleri

 • A1- Burulma düzensizliği

 • B1 - Düzensizliği

 • B2- Düzensizliği

 • B3- Taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının süreksizliği

 • Kat genel bilgileri

 • Dinamik analizi raporları

 • Mevcut kiriş bilgileri

 • Mevcut kolon bilgileri

 • Mevcut perde bilgileri

 • Mevcut kolon mantolama donatıları

 • Kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği

 • Güçlü kolon kontrolleri


İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.