Skip to main content
Skip table of contents

Perde Devrilme Kontrolü

  • Binanın DTS=1 olmasından ve deprem yüklerinin tamamının betonarme perdeler tarafından karşılanmasından dolayı, her iki doğrultuda da perde devrilme kontrolü yapılması gerekir. Bu kontrol R katsayısına son kararın verilmesini sağlayan aşamadır. Eğer aşağıda verilen koşullar sağlanmazsa seçilen R yerine (4/5)R kullanılması gerekir. Bu iki koşul şu şekildedir:

(a)   Taşıyıcı sistemde tek bir perdenin veya çelik çaprazlı çerçevenin aldığı taban devrilme momenti MDEV o doğrultuda binanın tümü için deprem yüklerinden meydana gelen toplam taban devrilme momenti Mo ın 1/3’ünden fazla olmayacaktır.

(b)   Binanın her bir kenar aksında yer alan perde/perdelerin veya çelik çaprazlı çerçeve/çerçevelerin aldığı taban devrilme momenti MDEV veya MDEV ’lerin toplamı, o doğrultuda binanın tümü için deprem yüklerinden meydana gelen toplam taban devrilme momenti Mo ın 1/6’sından az olmayacaktır.

  • Bu kontrol ideCAD tarafından R=1 alınarak otomatik yapılır.

  • Bu kontrole ait sonuçları görmek için analiz yapmak gerektiğinden dolayı R ve D seçimi yapıldıktan sonra bir defa analiz yapılması ve deprem yönetmeliği raporunda perde devrilme kontrolleri bölümündeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

  • Yukarıda X doğrultusu için verilen rapor görsellerinde X yönü için (a) maddesinin sağlamamasından dolayı R yerine (4/5)R alındığı görülmektedir. Aynı durum Y yönü içinde geçerlidir.

  • Binada kontroller sonucu her iki yönde de (4/5)R kullanımı gerektiğinden dolayı analiz ayarlarında R katsayılarının yanında yer alan ilgili kutucuklara işaret konulması ve tekrar analiz edilmesi gerekir. İşaretleme sonrası ideCAD (4/5)R’yi hesaplarda kullanır ve devrilme raporlarında kullanıldığını göstererek işlemin doğru olduğunu raporlar.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.