Skip to main content
Skip table of contents

Otomatik Çatı Oluğu Oluşturma

“Çatı oluğu” komutu ile çatı objesine otomatik oluk tanımlanır.

  • Çatı Oluğu ikonunu tıklayın.

  • Fareyi çatı üzerine getirin ve sol tuşu tıklayın.

  • Çatı Oluğu çatının çevresinde oluşacaktır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.