Skip to main content
Skip table of contents

Öne Çıkan Geliştirmeler

Deprem, Betonarme ve Çelik için Uluslararası Yönetmelikler eklendi

F1 yardım tuşu ile bilgi bankası yardım sayfasına tarayıcı üzerinden ulaşabilme olanağı eklendi

Excel ‘e aktarma olanağı getirildi

ZF türü zemin için Fs ve F1 değerlerinin girilerek daha kolay spektrum eğrisi tanımlama olanağı eklendi

Eksenel kuvvet sınırı (Nmax) koşulunu sağlamayan betonarme kirişlerin kolon gibi boyutlandırılması ve tasarım yapılabilmesi seçeneği eklendi

Hesaba katılan dinamik mod sayısının yetersiz olduğu durumlarda otomatik olarak arttırılması olanağı eklendi

Kolonlar ve Perdelerde sürtünme kesmesi hesabı eklendi

Deprem derzleri hesabı eklendi

Yapısal olmayan elemanların hesabı eklendi

Raporlara yeni hata kontrolleri eklendi

İtme analizinde pek çok yeni olanak ve fonksiyon eklendi

Güçlendirme perdeleri için pek çok yeni olanak eklendi

Yeni Birleşimler eklendi

İki veya daha fazla birleşimin etkileşimli oluşturulması eklendi

Perdeye rijit doğrultudan bağlanan konsol kirişlerde sehim kontrolü eklendi

Tek konsol kirişlerde sehim kontrolü eklendi

Toprak yükü eklenen perdelerde yükleme kombinasyonları otomatik oluşturulması olanağı eklendi

Çelik yapılar ve yüksek betonarme yapılar için tam otomatik TS EN 1991-1-4 rüzgar hesabı eklendi

Gergi çubukları analize dahil edildi, aşık ve kuşaklarda tasarım-sehim kontrollerinde göz önüne alınması olanağı eklendi

Subasman perdeleri ile ilgili pek çok geliştirme ve yeni olanaklar eklendi

Betonarme merdivenlerin yapıya akıllı-otomatik mesnetlenmesi olanağı eklendi

Normal ve itme analizlerinde hızlandırmalar yapıldı

ideCAD Betonarme'de render alma olanağı eklendi

Mantolu kolonlar için pek çok yeni olanak ve fonksiyon eklendi

Makas makroları içinde ek yapabilecek yeni olanaklar ve birleşimler eklendi

Betonarme çizimlerde pek çok geliştirme yapıldı ve yeni olanaklar eklendi

Betonarme güçlendirme çizimleri geliştirildi yeni olanaklar eklendi

Pafta oluşturmada pek çok yeni olanak eklendi

İtme analizi raporlarının içeriği genişletildi

Lifli polimer ile güçlendirme raporlarının içeriği genişletildi

Analiz-Tasarım ve performans analizi sonuç inceleme olanakları geliştirildi

Çelik çizimlerde pek çok iyileştirme ve geliştirmeler yapıldı

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.