Titreşim modu yeterlilik kontrolü için TBDY 2018 Madde 4.8.1.2a’da verilen koşul uygulanır.  

4.8.1.2 – Modal hesap yöntemlerinde, hesaba katılması gereken yeterli titreşim modu sayısı, YM, 

(a)   EK 4B’ye göre (X) ve (Y) deprem doğrultularında her bir mod için hesaplanan taban kesme kuvveti modal etkin kütleleri’nin toplamının bina toplam kütlesinin %95’inden daha az olmaması kuralına göre belirlenecektir.  

Mod yetersiz mesajı %95 oranı sağlanmadığında verilmektedir.

Çözüm :

  • Yapı ağacından Analiz/Modal Analiz/Modal analiz altında listelenen Modal E1,E2,E3,E4 ve varsa Modal BE1, BE2, BE3, B4 yüklemelerinde girilebilen “hefedlenen mod sayısı” değerini attırınız ve analiz tekrarlayınız.

Not: Modal E1’de değişiklik yapıldığında Modal E2,E3,E4’de otomatik yenilenir. Benzer şekilde Modal BE1’de değişiklik yapıldığında, BE2, BE3, B4 otomatik yenilenir.

  • Eigen yerine Ritz vektörleri yöntemi kullanılabilir.