Skip to main content
Skip table of contents

Mahalleri Oluşturun

Bu bölümde yapı bilgi modellemesi kapsamında, mimari tasarımın zemin kat mahallerini modelleyin. Duvarı bulunmayan ya da eksik olan alanlara mahal tanımlamak için mahal kenarı ile sınır oluşturun.

Mahalleri oluşturun adlı proje dosyasında önceki adımlar uygulanmıştır. Dosyayı indirip bu başlıkta verilen adımları proje üzerinde uygulayabilirsiniz.

Mahalleri oluşturun.cde

 • İlk olarak A düşey aksı üzerinde 2 ve 3 aksları arasında yer alan duvarı silin. İleriki adımlarda buraya giydirme cephe tanımlayacaksınız.

 • Mahal kenarı komutuna tıklayın. A-2 aks kesişimini başlangıç noktanız olarak tıklayın.

 • A-3 aks kesişimine tıklayın. Mahal kenarı oluşacaktır.

 • Çizilen mahal kenarından bağımsız bir mahal kenarı çizmek için klavyeden Esc tuşuna basıp komuttan çıkın.

 • Mahal kenarı komutuna tıklayın.

 • B-2 aks kesişimine sonra D-2 aks kesişimine tıklayın.

 • Mahal kenarınız oluşacaktır. Tek kapalı alanda 2 farklı mahal elde etmenizi sağlayacaktır.

 • Klavyeden Esc tuşuna basıp komuttan çıkın.

 • Mahal komutuna girin.

 • 1-2 ve A-B aksları ile sınırlanan alanın üzerine farenizi götürün ve sol tuşuna tıklayın.

 • Mahal oluşacaktır.

 • 1-2 ve B-D aksları ile sınırlanan alanın üzerine farenizi götürün ve sol tuşuna tıklayın.

 • Mahal oluşacaktır.

 • 2-3 ve A-D aksları ile sınırlanan alanın üzerine farenizi götürün ve sol tuşuna tıklayın.

 • Mahal oluşacaktır.

 • 3-4 ve B-C aksları ile sınırlanan alanın üzerine farenizi götürün ve sol tuşuna tıklayın.

 • Mahal oluşacaktır.

 • 3-4 ve C-D aksları ile sınırlanan alanın üzerine farenizi götürün ve sol tuşuna tıklayın.

 • Mahal oluşacaktır.

 • Klavyeden Esc tuşuna basıp komuttan çıkın.

Veranda için mahal kenarı ile dış sınırları oluşturup mahal oluşturun.

 • Mahal kenarı komutuna tıklayın.

 • D-1 aks kesişimini başlangıç noktanız olarak tıklayın.

 • E-1 aks kesişimine tıklayın. Mahal kenarı oluşacaktır.

 • E-4 aks kesişimine tıklayın. Mahal kenarı oluşacaktır.

 • D-4 aks kesişimine tıklayın. Mahal kenarı oluşacaktır.

 • Esc tuşuna basarak mahal kenarı komutundan çıkın. Mahal komutuna tıklayın.

 • Mahal kenarları ile oluşturduğunuz kapalı alan üzerine farenizi götürün ve sol tuşuna tıklayın.

 • Mahal oluşacaktır. Klavyeden Esc tuşuna basıp komuttan çıkın.

 • Zemin kat mahalleri tamamlandı

Mahallere mahal adı ekleyin.

 • Farenizi M001 etiketine sahip mahalin üzerine getirip ve çift tıklayın.

 • Mahal ayarları diyaloğu açılacaktır. Mahal adı satırına Mutfak yazın.

 • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın. Plana mahal adı eklenecektir.

 • M002 etiketine sahip mahale Salon adını verin.

 • M003 etiketine sahip mahale Giriş adını verin.

 • M004 etiketine sahip mahale Banyo adını verin.

 • M005 etiketine sahip mahale Vestiyer adını verin.

 • M006 etiketine sahip mahale Veranda adını verin.


Uygulanan adımları aşağıdaki videodan takip edebilirsiniz.

Sonraki Konu

Kirişleri Modelleme

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.