Skip to main content
Skip table of contents

Güçlendirme Geliştirmeleri

Güçlendirme perdeleri için çoklu kat opsiyonu ile alınan detay çizimleri geliştirildi

Güçlendirme perdelerinin temel ankrajları, başlık ve gövde donatıları ile aynı çap ve adette olacak şekilde çizilebilme, ankraj boyu ve filiz (uzatma) boyu kullanıcı tanımlı değiştirilebilme olanağı eklendi

Güçlendirme metrajı donatı raporunda mevcut donatıların listelenmesi kaldırıldı

Nonlineer itme analizi için güçlendirme perdesine bağlı kirişlerde plastik mafsal oluşturulması ile ilgili geliştirmeler ve iyileştirmeler yapıldı

Betonarme kirişin belirli bir kısmına yapılan güçlendirme perdesinde plastik mafsal tanımı ve süneklik kontrolleri ile ilgili iyileştirmeler yapıldı

Kolon aplikasyon planında güçlendirme çizimleri metraj tablosu obje listesinde metrajda olmayan isimler kaldırıldı

Güçlendirme perdesi, perde kalınlığından daha ince bir kolona bağlandığı durumlar için çizim iyileştirmeleri ve geliştirmeleri yapıldı

Güçlendirme perdesi ve mantolu kolon çizimleri geliştirildi

Güçlendirme perdesi ile mantolu kolon ankrajları çizimleri ile ilgili iyileştirmeler yapıldı

Güçlendirme perdelerine bağlanan kat kirişlerinin detaylarda gösterimi eklendi

Üzerinde kiriş tanımlanmamış güçlendirme perdeleri boyuna donatılarında filiz çizimleri eklendi

Güçlendirme perdelerinin kaçıklıklarına göre ankraj boyu çizimi eklendi

Güçlendirme perdesine bağlı kiriş ankrajlarında geliştirmeler ve iyileştirmeler yapıldı

Lifli polimer ile güçlendirme raporlarının içeriği genişletildi. Lifli polimer kesme dayanım artışı, süneklik artışı ve dayanım artışı değerleri okunabilecek şekilde iyileştirmeler yapıldı

Güçlendirme perdelerinde kiriş ankrajları, kolon ankrajları ve mantolama ankrajları için ayrı ayrı kullanıcı tanımlı donatı boyu tanımlama olanağı getirildi

Kolon manto boyuna donatıları bindirme bölgesi alt uçta olacak şekilde düzenlenme yapıldı

Lifli polimer ile güçlendirilmiş elemanların ve lifli polimer bilgilerinin plan düzleminde görüntülenebilmesi olanağı getirildi

İskele-kalıp çizimlerine mantolu kolonlar eklendi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.