• Etkin kesit rijitlikleri elemanlara uygun şekilde otomatik olarak dikkate alınmaktadır.


Doğrusal olarak modellenen perdelerin (bodrum perdelerinin) ve döşemelerin düzlem içi ve düzlem dışı davranışlarına ait etkin kesit rijitliği çarpanları TBDY Tablo 4.2 'den alınmaktadır.