Skip to main content
Skip table of contents

Bir Alanı Bölerek İki Farklı Mahal Tanımlama

"Çiz/Objeler/Mahal Kenarı/Mahal Kenarı" veya ribbon menüde "Giriş/Mahal/Mahal Kenarı" ile var olan bir mahali bölerek iki farklı alan tanımı yapılır.
Bunun için;

  • Klasik menüde Çiz/Objeler/Mahal Kenarı/Mahal Kenarı satırı, ribbon menüde Giriş/Mahal/Mahal Kenarı ikonunu tıklayın.

  • İki farklı alan tanımlamak istediğiniz mahalde, bölünmesini istediğiniz şekilde sınırınızı çiziniz.

  • Sınırınızı çizdiğiniz de program mahali ikiye böler ve sadece bir alanınızda mahaliniz tanımlı hale gelir.

  • Diğer alanınıza mahal tanımlamak için klasik menüde Çiz/Objeler/Mahal/Mahal satırını ya da toolbardan Mahal ikonunu, ribbon menüde Giriş/Mahal/Mahal ikonunu tıklayın.

  • İkinci alanınıza tıklayarak mahalinizi tanımlayın.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.