Çıkan Mesajın Tamamı:

Kullanılan beton sınıfı C25'den daha düşük olamaz.


BDY 2018 7.2.5.3 (a) maddesinde, deprem etkisini karşılayacak betonarme elemanlarda; TS EN 206’da verilen betonlardan C25 ila C80 beton sınıfları kullanılacaktır, koşulu bulunmaktadır.

Bu koşula istinaden projede C25’den daha düşük dayanımlı betonarme elaman tanımlandıysa bu mesaj verilmektedir.

Çözüm

  • C25 veya daha yüksek beton sınıfı tanımlayarak betonarme elemanlara atayınız.

Yeni beton sınıfı yapı ağacından tanımlanabilmektedir.

Beton sınıfı atama işlemi elemanların özelliklerinde, Statik/Betonarme sekmesinde, statik materyal listesinden yapılmaktadır.


Sonraki Konu

Döşemeler