Skip to main content
Skip table of contents

Beton sınıfı C25'den daha düşük olamaz.

Çıkan Mesajın Tamamı:

Kullanılan beton sınıfı C25'den daha düşük olamaz.


BDY 2018 7.2.5.3 (a) maddesinde, deprem etkisini karşılayacak betonarme elemanlarda; TS EN 206’da verilen betonlardan C25 ila C80 beton sınıfları kullanılacaktır, koşulu bulunmaktadır.

Bu koşula istinaden projede C25’den daha düşük dayanımlı betonarme elaman tanımlandıysa bu mesaj verilmektedir.

Çözüm

  • C25 veya daha yüksek beton sınıfı tanımlayarak betonarme elemanlara atayınız.

Yeni beton sınıfı yapı ağacından tanımlanabilmektedir.

image-20240523-132327.png
image-20240523-132216.png

Beton sınıfı atama işlemi elemanların özelliklerinde, Statik/Betonarme sekmesinde, statik malzeme listesinden yapılmaktadır.

image-20240523-132227.png

Sonraki Konu

Döşemeler

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.