İster tam rijit, ister yarı rijit çözüm yapılsın rapor menüsünde bulunan A2-A3 Düzensizliğinin kontrolü yapılırsa deprem kuvvetlerinin güvenle aktarılıp aktarılmadığı da kontrol edilmiş olur. A2-A3 düzensizliği varsa veya kirişsiz döşemeli bir sistem ise yarı rijit çözüm yapılması uygun olur. Yapıda A2-A3 Düzensizliği varsa ve yarı rijit çözüm yapılmışsa; görsel tasarım modelinden döşeme alt ve üst donatı alanı ihtiyaçlarının kontrol edilmesi uygun olur.