ideCAD’in geliştirdiği analiz ayarları sihirbazı ile analiz ve tasarım için gerekli olan deprem yönetmeliği parametreleri sıra ile ekrana getirilir. Sihirbaz ekranında, deprem düzeyi, zemin sınıfı, tasarım spektrumları, bina kullanım sınıfı, deprem tasarım sınıfı, yapı kotları, bina yükseklik sınırı, performans düzeyi,  taşıyıcı sistem tipi, döşeme tipi, süneklik düzeyi ve x ve y yönü için kullanılacak R katsayısı değerleri sırayla tanımlanabilir.

Deprem Yönetmeliği Sihirbazı Adımları


TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı Analiz ayarlarından çalıştırabilir.

TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı ikonu tıklanarak sihirbaz çalıştırılır.

Sihirbaz ekranının altında bulunan İleri Ok tuşu tıklandığında bir sonraki adıma geçiş yapılır. Geri Ok tuşuna tıklandığında ise bir önceki adıma geçiş yapılır.