ideCAD Statik TBDY 2018 analiz ayarları sihirbazı ile analiz ve tasarım için gerekli olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 deprem parametreleri seçim yapılması için sıralanır. Sihirbaz ekranında, deprem düzeyi, zemin sınıfı, tasarım spektrumları (yatay ve düşey tasarım spektrumları) , bina kullanım sınıfı, deprem tasarım sınıfı, kat kotları, bina yükseklik sınıfı, performans hedefi, performans düzeyi, taşıyıcı sistem tipi, döşeme tipi, süneklilik düzeyi ile X ve Y yönü için kullanılacak R katsayısı (taşıyıcı sistem davranış katsayısı) değerleri sırayla tanımlanır.

Deprem Yönetmeliği Sihirbazı Adımları


TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı Analiz ayarlarından çalıştırabilir.

TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı ikonu tıklanarak sihirbaz çalıştırılır.

Sihirbaz ekranının altında bulunan İleri Ok tuşu tıklandığında bir sonraki adıma geçiş yapılır. Geri Ok tuşuna tıklandığında ise bir önceki adıma geçiş yapılır.


Sonraki Konu

Deprem Düzeyi