Birleşim Geometrisi

GEOMETRİ KONTROLLERİ

Bulonlar arası mesafe

smin ≥ 3d       

ÇYTHYEDY 13.3.6

 

 

s

80.4 mm

 

 

d

20 mm

s =80.4 mm > smin = 3*20=60 mm

Yatay Kenar Mesafesi

Leh ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Leh

40 mm

Leh ≥ 2d=2*20=40 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

26 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Düşey Kenar Mesafesi

Lev ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Lev

40 mm

Leh ≥ 2d=2*20=40 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

26 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

a

9 mm

 

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Montaj Stabilitesi

L ≥ hb /  2

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

L

160.4 mm

 

 

hb

190.4 mm

L=160.4 > 190.4/2=95.2 mm

Dayanım Kontrolleri

Kiriş Bulonda Kayma

Ag

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Fn

Rn

ÇYTHYEDY 13.17

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

3.67 kN

56.549 kN

0.065

Kiriş Bulon Deliğinde Ezilme

dh

20+2=22 mm

 

t

6.2 mm

Lc,spacing

 

Rn

Rn-spacing

 

Rn

 

 

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

24.138 kN

107.983 kN

0.224

Levha Bulon Deliğinde Ezilme

dh

20+2=22 mm

 

t

12 mm

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

24.138 kN

180.26 kN

0.134

Kiriş Kayma Kırılması

Anv

 

Fu

362.846 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.18

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

24.138 kN

129.58 kN

0.186

Levha Kayma Akması

Ag

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.17

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

24.138 kN

181.208 kN

0.133

Levha Kayma Kırılması

Anv

 

Fu

362.846 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.18

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

24.138 kN

146.822 kN

0.164

Levhada Blok Kayma

Ag

 

Anv

 

Ant

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Fu

362.846 N/mm2

 

Ubs

1

 

 

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.19

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

24.138 kN

162.972 kN

0.148

Levha Eğilme Burkulması

Fy

235.359 N/mm2

 

t

12 mm

 

a

113 mm

 

L

279 mm

 

λ

 

Gereken

Hazır

Kontrol

≤0.70

0.29

Levha Eğilme Akması

dp

278.6 mm

 

Fy

235.359 N/mm2

 

tp

12 mm

 

a

112.95 mm

 

Rn

 

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

24.138 kN

213.295 kN

0.113

Mesnet Kaynağı Dayanımı

Fe

480000 kN/m2

w

Birleşim menüsünden alınan kaynak kalınlığı 0.707*w değeridir.  9/0.707=12.73 mm

Fu

362.846  N/mm2

t

12 mm

Rnw

RnBM

Rn

Rn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

0.015 kN/m

1306.245 kN/m

1.15*10(-5)