T profilli birleşim raporunda Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) (GKT ve YDKT) veya AISC 360-16 (ASD ve LRFD) yönetmeliklerine göre tasarımı yapılan birleşimin kontrolleri verilir.