Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin, TK1011 Bodrum Kat Maksimum pursantaj aşıldı

Adı ve katı verilen elemanda, tasarım tesirlerinden hesaplanan gerekli donatı oranı, yönetmelikte verilen üst sınır donatı oranı değerini aşıyor anlamına gelmektedir.

Olası çözümler :

  • İlgili elemanın kesitleri büyütülerek analiz tekrarlanmalıdır.