Bir objeyi yerleştirirken ya da çizim yaparken bir noktayı referans alarak yerleştirebilmek, mevcut bir objeye göre hizalayabilmek için programda yakalama noktaları ve seçenekleri vardır. Bu seçeneklerin hepsi inaktifse veri girişi yaparken imleç serbesttir, herhangi bir noktayı yakalamaz.

Yakalama noktaları aktif olduğunda imlecin şekli aşağıdaki gibi değişir.

Yakalama imleci