İlkel objeler (çizgi, eğri, çember, yay vb.), tarama, ölçülendirme, yazı gibi obje komutları modellemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yardımcı objelerden biri tanımlandığında 2 ve 3 boyutlu pencerelerde görüntüsü de oluşur.


Sonraki Konu

Tarama