TBDY 15.5.15 'e göre Performans analizi hesabında Bölüm 3, Bölüm 4 ve Bölüm 5 'de modelleme ile ilgili verilen diğer esaslar geçerlidir. Modelleme ile ilgili bu esasların detaylı açıklamaları aşağıda sıralanmış başlıklarda yapılmıştır.