Mimari ve statik proje tasarım aşamasında kullanılacak taşı, döndür, simetri gibi komutlar tasarlanmıştır. Proje ve yapı bilgi modeli bu komutlar kullanılarak düzenlenir, tasarıma uygun hale getirilir.


Sonraki Konu

Son Komutu Tekrarla